Искам да ходя по клубове, но приятелите ми не се интересуват толкова от музиката, че да идват с мен.
Как е като отидеш сам?